content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu s plným názvem „Shrnovač píce pro zkvalitnění zemědělského podniku“ je pořízení shrnovače píce, který zvýší efektivitu práce. Díky této nové technice jsou zemědělské práce prováděny rychleji a kvalitněji. Sklizené seno je díky tomuto shrnovači kvalitnější.

Žadatel: Jakub Onderek


Doba realizace: 7/2021 - 3/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 222 000 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 370 000 Kč


Celkové náklady projektu: 477 700 Kč


Území realizace projektu: Mosty u Jablunkova