content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem Stavební vestavba a pořízení nového užitkového vozidla pro společnost RPR-Wterm s. r. o.
K hlavním výsledkům projektu se řadí možnost plnohodnotně nabízet maloobchodní a servisní činnost společnosti, zavedení výdejního místa pro koncové zákazníky, rozšíření možnosti závozu výrobků na místo určené zákazníkem. S tímto je spojeno zvýšení konkurenceschopnosti podniku žadatele a také kvality jím vykonávané činnosti. Od tohoto si žadatel také slibuje zvýšení počtu zákazníků a také zvýšení tržeb.

Žadatel: RPR - Wterm s.r.o.


Doba realizace: 07/2019-05/2020


Výzva: Výzva č. 4 - PRV


Poskytnutá dotace: 954 245 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 2 450 543 Kč


Celkové náklady projektu: 2 965 157 Kč


Území realizace projektu: Jablunkov