content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Zpracování mléka a výroba tradičních mléčných produktů“, registrační číslo projektu 17/002/19210/780/152/000268.

Projekt je zpracován a zaměřen především na zpracování mléka a výrobu mléčných produktů s cílem vytvořit typické regionální produkty na území MAS. Výrobou regionálních produktů se zároveň podpoří rozvoj agroturistiky v rámci celého Trojmezí, místa, kde se střetávají tři národy CZ-SK-PL.
Trojmezí je v současnosti místem a cílem mnoha návštěvníků, turistů z různých států, kteří zde přicházejí v hojném počtu téměř každý den, především však o víkendech a v době pracovního volna. Zájem, resp. poptávka po regionálních produktech, je stále větší. Cílem projektu je vybudování malé sýrárny a vyroba vlastních domácích sýrů a ostatních mléčných produktů na farmě „Hrčavský grunt“.

Žadatel: Ing. Petr Staňo


Doba realizace: 7/2017 - 3/2018


Výzva: Výzva č. 2 - PRV


Poskytnutá dotace: 792 840 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 585 680 Kč


Celkové náklady projektu: 1 918 673 Kč


Území realizace projektu: Hrčava