content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu byl nákup napájecího vozu, který zaručí celoroční moderní způsob napájení koní na pastvinách. Pořízením vozu došlo ke snížení nákladů a časové úspoře především díky možnosti automatického doplňování vody a napájení. Již není nutné ručně kontrolovat a doplňovat vodu do napáječek, zvířata se napájejí přímo ze zakoupeného napájecího vozu.

Žadatel: CARPENTALIS MORAVIAN RANCH s.r.o.


Doba realizace: 5/2022 - 5/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 228 000 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 380 000 Kč


Celkové náklady projektu: 380 000 Kč


Území realizace projektu: Vendryně