content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Truhlářské výrobky s tradičním lidovým vzhledem“, registrační číslo projektu 18/003/19210/780/152/001167.

Jablunkovsko, jako region s tradičním vztahem ke dřevu jako materiálu, ze kterého se díky jeho dostupnosti vyráběla široká škála výrobků i staveb vybízí k návratu ke kvalitám tohoto přirozeného materiálu do našich obydlí. Stále více lidí si uvědomuje, že hodnoty zděděné po předcích ať již stavebního charakteru nebo nábytek je třeba udržovat, renovovat nebo zakomponovávat do stávajících interiérů.

V rámci projektu byly pořízeny:

– komplet ponorné pily s řezem vedeným lištami, pomocí této pily je možné dělit hrubý materiál ať již v podobě desek, fošen, spárovek vzniklých jejich slepením nebo plošných materiálů jako překližky laťovky nebo i moderní materiály

– komplet spojovacího systému na vložené čepy (kolíky oválného průřezu), který umožňuje přesné, rychlé a pevné lepené spojení zejména rámových konstrukcí jako dveří, dvířek, zábradlí, stolů, postelí a podobných konstrukcí

– komplet cinkovacího přípravku, který umožňuje spojování plošného materiálu do korpusů za pomocí frézování horní frézkou

– komplet brusky pro renovace, která v jednom stroji sdružuje možnost efektivního broušení rovných i oblých tvarů kruhovými brusnými talíři a zároveň při záměně za brusné desky delta tvaru umožňuje broušení i v koutech, rozích a broušení úzkých lamel a obtížně dostupných míst

Žadatel: Bc. Petr Pavlíček


Doba realizace: 5/2018 - 1/2019


Výzva: Výzva č. 3 - PRV


Poskytnutá dotace: 45 625 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 104 800 Kč


Celkové náklady projektu:


Území realizace projektu: Mosty u Jablunkova