content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Učebna informačních a komunikačních technologií v Košařiskách“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007592.

V rámci projektu je vybavena stávající ICT učebna školy sloužící pro výuku předmětu Informační a komunikační technologie žáků základní školy, základní školy s polským jazykem vyučovacím, dále pro výuku dalších předmětů s vazbou na klíčové kompetence IROP a pro činnost školní družiny. Projektem došlo ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání. Nově vybavená ICT učebna umožňuje žákům využití současných informačních a komunikačních technologií v rámci výuky.

Žadatel: Základní škola a Mateřská škola, Szkoła Podstawowa, Przedszkole Košařiska, příspěvková organizace


Doba realizace: 9/2017 - 10/2018


Výzva: MAS Jablunkovsko – IROP – Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učení


Poskytnutá dotace: 361 251 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 380 265 Kč


Celkové náklady projektu: 380 265 Kč


Území realizace projektu: Košařiska