content-podporovany-projekt.php

Cílem projektu s názvem „Veřejné prostranství obce Vendryně“ je úprava ploch a zkulturnění veřejných prostranství v obci. V rámci projektu byly pořízeny stojany na kola, lavičky pro místa k odpočinku a nové odpadkové koše na zastávkách veřejné autobusové dopravy.

Žadatel: Obec Vendryně


Doba realizace: 5/2021 - 11/2021


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 103 456 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 129 320 Kč


Celkové náklady projektu: 151 646 Kč


Území realizace projektu: Vendryně