content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem Vybavení prostor klubovny pro spolkovou činnost. Cílem projektu je zajištění vhodných prostor pro kulturní a spolkovou činnost. Vzhledem k dokončení rekonstrukce klubovny, jejímž výsledkem je centrum setkávání občanů s možností organizování společenských a kulturních aktivit zvažujeme rozšířit svou nabídku o další zajímavé akce. V rámci tohoto projektu bylo pořízeno vybavení, které pomůže realizovat aktivity: stohovatelné stoly, stohovatelné židle, dataprojektor FullHD, promítací plátno, včetně kabeláže a instalace.

Žadatel: Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jablunkov


Doba realizace: 08/20-11/20


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 118 525 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 149 654 Kč


Celkové náklady projektu: 149 654 Kč


Území realizace projektu: Návsí