content-podporovany-projekt.php

Cílem projektu s názvem „Vybavení klubovny SDH Vendryně“ je dovybavení klubovny v nově postavené hasičské zbrojnici a vznik zázemí pro všechny členy Sboru dobrovolných hasičů a dalších spolků. Klubovna je využívána pro pořádání schůzí, besed, přednášek apod. Zakoupeny byly banketové židle, rozkládací konferenční stůl, regál, kancelářský stůl, kancelářské křeslo a dřevěná lavice.

Žadatel: Obec Vendryně


Doba realizace: 4/2021 - 12/2021


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 93 947 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 117 434 Kč


Celkové náklady projektu: 117 434 Kč


Území realizace projektu: Vendryně