content-podporovany-projekt.php

Projektem je podpořen kulturní a společenský život v obci Hrčava. Došlo k rekonstrukci podlahy a pořízení stolů a židlí z masivního dřeva v provedení tradičního venkovského stylu v malém sále kulturního a společenského domu. Díky tomuto dovybavení se zvýšila využitelnost a došlo k rozvoji aktivit spolků a volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie.

Žadatel: Obec Hrčava


Doba realizace: 8/2021 - 3/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 381 760 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 477 201 Kč


Celkové náklady projektu: 477 201 Kč


Území realizace projektu: Hrčava