content-podporovany-projekt.php

Nákup zařízení pro provozovnu: konvektomat, vakuová balička potravin a velkoobjemová lednice. Výsledkem
je rychlejší, objemnější a úspornější příprava cateringu. Jedná se o malou rodinnou společnost zabývající
se cateringy a různými akcemi s nimi spojenými jako například firemní rauty, zajištění občerstvení na veřejné akce, soukromé rauty a bankety atp. Máme taky nabídky i na akce typu catering pro více než sto osob, na takové poptávky ovšem firma potřebovala lepší vybavení.

Žadatel: Pavel Karch


Doba realizace: 10/2019-02/2020


Výzva: Výzva č. 4 - PRV


Poskytnutá dotace: 135 918 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 490 000 Kč


Celkové náklady projektu: 490 000 Kč


Území realizace projektu: Písek