content-podporovany-projekt.php

Předmětem projektu bylo dokončení a vybavení nevyužitých prostorů v areálu Církve bratrské Hrádek se záměrem vytvoření komunitního centra. Cílem využití Komunitního centra Wila (dále jen KC Wila) je poskytování a realizování společenských, volnočasových, vzdělávacích, kulturních, zájmových a sociálně-aktivizačních činností, které mimo jiné přispějí k sociální integraci osob ohrožených sociálním vyloučením (např. osoby zdravotně znevýhodněné, osoby požívající starobní či invalidní důchod, matky-samoživitelky a další). Cílovou skupinou je také široká veřejnost, zejména pak obyvatelé obce Hrádek. KC Wila poskytuje zázemí pro 15 osob, správu KC Wila zajišťuje sociální pracovník CB Hrádek.

Žadatel: Sbor Církve bratrské v Hrádku


Doba realizace: 01/2020-12/2020


Výzva: Výzva č. 9 - "MAS Jablunkovsko-IROP-Podpora rozvoje sociální infrastruktury"


Poskytnutá dotace: 1 657 577 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 1 744 818 Kč


Celkové náklady projektu: 1 744 818 Kč


Území realizace projektu: Hrádek