content-podporovany-projekt.php

Projekt je zaměřen na podporu společenského potenciálu, rekreační a enviromentální funkce obecního lesa, kde bude vybudována lokalita nabízející návštěvníkům možnost odpočinku. Hlavní prvek bude tvořit „rozhledna“ sloužící k pozorování krajiny a meandrů řeky Olzy. V její blízkosti bude instalována informační tabule a lavičky. Navržené prvky jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, aby nenarušovaly přírodní ráz krajiny. Veškeré výsledky projektu budou zpřístupněny široké veřejnosti (turistům a dalším návštěvníkům obce, členům spolků- např. myslivcům, žákům škol a obyvatelům obce obecně) volně během celého roku k procházkám i pozorování přírody.

Žadatel: Obec Hrádek


Doba realizace: 3/2020-6/2020


Výzva: Výzva č. 4 - PRV


Poskytnutá dotace: 642 707 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 642 707 Kč


Celkové náklady projektu: 642 707 Kč


Území realizace projektu: Hrádek