content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Zatraktivnění přírodních lokalit Girov“, registrační číslo projektu 17/002/19210/780/152/000270.

Projekt je zaměřen na podporu společenského potenciálu, rekreační a environmentální funkce obecního lužního lesa, kde je vybudována naučná stezka nabízející návštěvníkům možnost odpočinku a načerpání nových poznatků o jedinečné přírodě hrádeckého lesa. Hlavní prvek tvoří vyvýšená a zastřešená ptačí pozorovatelna sloužící k pozorování krajiny a zvířectva, převážně ptactva. V části lesa jsou instalovány tři přírodovědné informační tabule, 2 poznávací herní prvky edukačního charakteru a 5 lesních lavic. Navržené prvky jsou konstrukčně uzpůsobeny tak, aby nenarušovaly přírodní ráz krajiny a vybrány tak, aby zaujaly všechny věkové skupiny návštěvníků.

Žadatel: Obec Hrádek


Doba realizace: 3/2018 - 6/2018


Výzva: Výzva č. 2 - PRV


Poskytnutá dotace: 281 231 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 281 231 Kč


Celkové náklady projektu: 295 751 Kč


Území realizace projektu: Hrádek