content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu je efektivnější zkrmení objemového krmiva díky pořízení vyvýšených krmelců na pastvinách. Pořízením mobilního přístřešku 6x6m se zpevněným podložím také došlo ke zvýšení welfare
skotu v zimních a jarních měsících.

Žadatel: Marek Velš


Doba realizace: 10/2021 - 4/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 96 587 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 160 979 Kč


Celkové náklady projektu: 213 879 Kč


Území realizace projektu: Nýdek