content-podporovany-projekt.php

Cílem projektu je zkvalitnění vybavení sálu Kulturního domu Písečná, který slouží pro pořádání mnoha akcí, setkání spolků působících v obci Písečná. V rámci projektu byla pořízena a instalována audio vizuální technika – projekční plátno, projektor, reproduktory, mixážní pult a bezdrátové mikrofony.

Žadatel: Obec Písečná


Doba realizace: 7/2020 - 6/2021


Výzva: Výzva č. 5 - PRV


Poskytnutá dotace: 133 383 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 166 729 Kč


Celkové náklady projektu: 166 729 Kč


Území realizace projektu: Písečná