content-podporovany-projekt.php

Hlavním cílem projektu je zvýšení požární bezpečnosti budovy, modernizace hlavního elektrorozvaděče
a doplnění nouzového osvětlení pro únikové cesty. Došlo ke zkvalitnění zázemí pro spolkovou činnost a zvýšení bezpečnosti účastníků a uživatelů prostor budovy.

Žadatel: Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově, pobočný spolek


Doba realizace: 7/2021 - 3/2022


Výzva: Výzva č. 7 - PRV


Poskytnutá dotace: 159 829 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 199 787 Kč


Celkové náklady projektu: 199 787 Kč


Území realizace projektu: Jablunkov