content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „Zvýšení standartu služeb hotelu „U Studánky“ Horní Lomná“, registrační číslo projektu 18/003/19210/780/152/001169.

Projekt se týká NACE I 55.10 Ubytování v hotelích… Vybavení kuchyně se týká také ubytovaných hostů.
Rekonstrukce a modernizace hotelu za účelem zvýšení standartu a konkurenceschopnosti hotelu a usnadnění diverzifikace venkovské oblasti.
V rámci projektu byly realizovány stavební práce i nákup nového vybavení.

Žadatel: PRO AURA spol. s r.o.


Doba realizace: 6/2018 - 12/2018


Výzva: Výzva č. 3 - PRV


Poskytnutá dotace: 449 100 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 998 000 Kč


Celkové náklady projektu:


Území realizace projektu: Horní Lomná