content-podporovany-projekt.php

Projekt s názvem „ZVÝŠENÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI KULTURNÍHO DOMU“. Cílem projektu je zkvalitnění audiovizualizačního systému v kulturním domě „Kasowy“ v Mostech
u Jablunkova. Došlo k pořízení laserové techniky zajišťující dostatečnou ostrost a jas obrazu i při osvětleném sálu. Toto umožňují pouze laserové přístroje nové generace a odpovídající promítací plátno. Bylo pořízeno: Datový projektor projekční plátno elektrické roletové s bočním vypínáním včetně příslušenství
a montáže.

Žadatel: MS PZKO Mosty u Jablunkova


Doba realizace: 9/2020-4/2021


Výzva: Výzva č. 5 - PRV


Poskytnutá dotace: 152 184 Kč


Celkové způsobilé výdaje: 195 000 Kč


Celkové náklady projektu: 235 950 Kč


Území realizace projektu: Mosty u Jablunkova