toto je page.php

content-page.php

POSILOVÁNÍ ROLE KOMUNIT V MAS JABLUNKOVSKO

POSILOVÁNÍ ROLE KOMUNIT V MAS JABLUNKOVSKO

Termín realizace: 1.1.2023 – 31.12.2025
Výše dotace: 8 747 172,00 Kč

Číslo a název prioritní osy:  2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000073

Název programu: Operační program Zaměstnanost plus

Číslo výzvy: 03_22_008

Název výzvy: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje (1)

Realizátor projektu: MAS Jablunkovsko, z. s.

Partneři projektu: Obec Mosty u Jablunkova, Charita Jablunkov, MEDICA Třinec, z.ú., Slezská Diakonie

Místo realizace: území MAS Jablunkovsko

Od 1.1.2023 realizujeme projekt s názvem „Posilování role komunit v MAS Jablunovsko. Projekt je zaměřen na komplexní podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, žijících na venkově. Projekt se týká především osob se zdravotním omezením, pečujících osob, seniorů, rodin s dětmi, dětí a mládeže, ale i dalších cílových skupin jako jsou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb a návazných aktivit. Do projektu se mohou zařadit i ostatní instituce a občané z území MAS Jablunkovska, které osloví nabízené aktivity projektu. Projekt bude realizován prostřednictvím 8 komunitních programů. Každý program cílí na jiné aktivity a jinou cílovou skupinu.

Máte jedinečnou příležitost zapojení se do některého z komunitních programů ať už v roli organizátora akce nebo účastníka!!!


Program Komunitní život přináší občanům výchovné a edukační setkání ve formě přednášek a besed, kultuních, sportovních akcí. Vzniknou svépomocné a podpůrné skupiny. V rámci programu lze získat podporu zajištění zázemí akcí i finanční podporu na realizaci aktivit včetně zajištění lektorů, terapeutů, apod.
Určeno především: Občanům území MAS Jablunkovska, spolkům a jiným organizacím a institucím působící na území MAS Jablunkovska


Program Děti a mládež je zaměřen podporu Rodičů, dětí a mladých dospělých osob a jejich začleňování do společnosti a prevenci sociálního vyloučení a sociálně-patologických jevů. Podporovány jsou obdobně jako u předchozího programu akce, besedy, podpůrné skupinky, poskytování zázemí pro realizaci akcí, zajištění lektorů nebo expertů.
Určeno především: Rodičům, dětem, a mladým dospělým v nepříznivé sociální situaci


Program na posilování rodinných vazeb je zaměřen na problémy a neshody osob pečujících o malé děti. Tyto osoby mohou využívat terapeutické a psychologické služby a setkávání zaměřené především na vztahy v rodině nebo se zaměřením na dítě.
Určeno především: Rodičům, dětem a mladým dospělým v nepříznivé sociální situaci, tedy osobám pečujícím o malé děti


Programem Sdílená a neformální péče budou podporovány pečující osoby a osoby závislé na péči. Snahou programu je detabuizovat téma postižení a péče široké veřejnosti. Účastníci si budou moci mezi sebou předávat zkušenosti, získají praktickou pomoc, díky níž bude jejich péče snadnější.
Určeno především: Pečujícím osobám a osobám závislým na péči


Program Osoby zdravotně hendikepované cílí na pochopení, zapojení a usnadnění života zdravotně znevýhodněných osob a osob pečujících do běžného života. Setkání v tomto programu zaměřeny především na témata týkající se různých typů zdravotního postižení a hendikepů.
Určeno především: Osobám se zdravotním znevýhodněním, pečujícím osobám


Cílem programu Mezigenerační setkávání je jak už název napovídá propojení jednotlivých cílových skupin, především dětí a mládeže se seniory a vzájemně si tak mezi sebou pomáhat a participovat na nabízených tématech a aktivitách. Vznikne mezigenerační parlament, který bude moci participovat na plánování aktivit a rozvoji území.
Určeno především: Dětem a mládeži, osobám se zdravotním znevýhodněním, seniorům, dětem a mládeži


Program Dobrovolnictví a vzájemná výpomoc se týká především skupinové práce v oblasti koordinace dobrovolnické činnosti.
Určeno: Všem cílovým skupinám s možností participace na tématech a aktivitách


Jedním z cílů tohoto projektu je aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Aktualizací plánování se zabývá komunitní program Metodická podpora, evaluace a informovanost. Budou zjišťovány potřeby osob území MAS Jablunkovsko pomocí fokusních skupin a následně budou pracovní skupiny vytyčovat cíle a opatření vedoucí k uspokojení zjištěných potřeb. Díky tomuto programu dojde ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti. Program také cílí na koordinaci a metodickou podporu sociálních a návazných služeb.
Určeno: Poskytovatelům a zadavatelům sociálních a souvisejících služeb, uživatelům těchto služeb a veřejnosti


Díky komunitním programům získáte:

  • Finanční podporu konaných akcí a aktivit
  • Zkušenosti, podporu a pomoc v různých životních situacích
  • Individuální nebo skupinové poradenství
  • Odbornou pomoc v různých oblastech a tématech
  • Sdílení zkušeností a problémů
  • Participaci na směřování regionu v oblasti sociálních i návazných služeb

Projekt Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko zastřešuje velkou část komunitního a sociálního života občanů území, dle jejich potřeb a požadavků. Věříme, že projekt bude přínosem celému území a pomůže zkvalitnit život ve venkovských oblastech a potřeby obyvatel, kterých se tato problematika, byť mírně dotýká. Pokud Vás nabídka programů oslovila, potřebujete odbornou pomoc nebo se chcete podílet na aktivitách neváhejte a kontaktujte hlavní koordinátorky projektu:

Ing. Monika Szkatulová
tel.: +420 735 126 820
email: monika.szkatulova@masjablunkovsko.cz
hlavní koordinátor projektu

Mgr. Lucie Trombiková
tel.: +420 777 255 903
email: lucie.trombikova@masjablunkovsko.cz
koordinátor práce s mládeží a mezigeneračního dialogu

Tento web používá soubory cookie ke zlepšení vašeho komfortu při procházení stránek. Pokračováním na tyto stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít