content-producent.php

Jméno: Petr Hamrozi
Obec: Jablunkov
Sekce: Služby
Světové Muzeum a Knihovna Bible vytváří kvalitní a důstojné místo, které zpřístupňuje unikátní exponáty Biblí, duchovních knih a mnoho dalších zajímavostí široké veřejnosti. Světové Muzeum a Knihovna Bible vlastní rozsáhlý fond Biblí, křesťanské literatury, obrazů, materiálů pro děti a mladé a mnoha dalších zajímavostí. Postupně jsou zpřístupňovány lidem všech věkových kategorií. Celá sbírka se neustále rozšiřuje o různé zajímavosti z celého světa.

Na ploše bezmála 200 m2 si můžete prohlédnout zajímavé Bible a duchovní knihy z celého světa. Vše doplňují Bible a materiály pro děti, mapy, informační panely, obrazy a mnohé další zajímavosti pro malé i velké…

 

Světové Muzeum a Knihovna Bible

+420 605 015 604

e-mail.: muzeumbible@muzeumbible.cz

www.muzeumbible.cz