toto je page.php

content-page.php

Komunitní projednávání

Komunitní projednávání

Zapojení komunity do přípravy strategie

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021 – 2027 byla připravována od roku 2020. Do přípravy strategie obdobně jako v minulém období byli zapojeni místní aktéři, odborná veřejnost, regionální partneři, ale i subjekty mimo region MAS. Výchozím dokumentem byla aktuálně platná strategie. Pro přípravu nové strategie bylo nezbytné aktualizovat analytické podklady pro tvorbu koncepční části. Neméně významné byly i závěry střednědobého hodnocení strategie 2014 – 2020. V oblasti sociálních a návazných služeb byly pomocné výsledky jednání fokusních skupin v rámci přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který MAS Jablunkovsko zpracovává od roku 2020. Strategie zohledňuje i další dokumenty, Místní akční plány vzdělávání ORP Třinec a ORP Jablunkov, Strategii Sdružení obcí Jablunkovska, Marketingovou strategii rozvoje cestovního ruchu, Generel cyklistické dopravy v regionu Těšínska, Třinecka a Jablunkovskovska, připravovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov.

V roce 2020 proběhly strukturované rozhovory se starosty všech 16 obcí. Byly projednávány aktuální potřeby a problémy v obcích z pohledu veřejné správy v oblastech sociálních a návazných služeb, infrastruktury v obcích, ochrany životního prostředí, úspor energie, spolupráce a podpory podnikatelů, spolků, atd. Proběhl dotazníkový průzkum v území formou on-line dotazníku. V roce 2021 bylo realizováno mnoho individuálních konzultací s místními aktéry, nejen starosty. Území bylo informováno o jednotlivých krocích příprav, o nové struktuře strategie a nových směrech rozvoje území v souvislosti s novými tématy jako oblast komunitní energetiky, chytrého venkova, cestovního ruchu, sociálních služeb, školství. Byl zpracován návrh koncepční části strategie a on-line formou projednán v pracovních skupinách. MAS Jablunkovsko má vytvořené pracovní skupiny dle jednotlivých pilířů/strategických oblastí – PS Společnost, PS hospodářství a PS Krajina a infrastruktura. Členy pracovních skupin jsou odborníci z různých oblastí, nejen partneři MAS. Členové pracovních skupin měli možnost zasílat svoje připomínky, které byly následně zapracovány do konečné podoby strategie. Strategie byla také zveřejněna na stránkách MAS Jablunkovsko k připomínkování. Výsledná podoba strategie byla projednána s veřejností. Koncem srpna bude podána ke schválení Ministerstvem pro místní rozvoj.

Zapojení veřejnosti do přípravy strategie probíhalo v několika úrovních:

Prezentace práce a plánů MAS Jablunkovsko na zastupitelstvech obcí

Na Jaře 2020 v rámci projednávání o přistoupení území obcí do MAS Jablunkovsko na další plánovací období se zástupci kanceláře MAS zúčastnili zastupitelstev většiny obcí regionu Jablunkovska. Byly podány základní informace týkající se dosavadního průběhu plnění strategie 2014 – 2020 a infomrace o plánovacím období 2021+ a roli MAS Jablunkovsko v novém období, včetně postupu příprav nové strategie MAS.

Strukturované rozhovory se starosty a regionálními aktéry

V období od 6/2020 – 11/2020 probíhaly strukturované rozhovory se zástupci samospráv a regionálních aktérů. V rámci rozhovorů byly zjišťovány potřeby, ale také potenciál pro další rozvoj regionu.
Základní okruhy otázek strukturovaných rozhovorů

Dotazníkový průzkum

Potřeby regionu a spokojenost s dosavadním vývojem byly zjišťovány i formou dotazníkového šetření. Dotazník byl distibuován cestou internetových stránek a sociálních sítí. Byl rozeslán všem členům a partnerům MAS Jablunkovsko.
Google dotazník

Setkání s regionálními partnery

V březnu 2021 proběhlo jednání s regionálními partnery, Sdružením obcí Jablunkovska, Regionální radou rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci a Regionálním sdružením územní spolupráce Těšínského Slezska.
Pozvánka Setkání partnerů 2021+

Jednání pracovních skupin

V rámci příprav nové strategie probíhají jednání pracovních skupin ve dnech 11. 8. 2021 a 13. 8. 2021

Pozvánka na jednání pracovní skupiny srpen 2021 KI

Připomínkovací řízení Koncepční části SCLLD

Připomínkovací řízení bylo zahájeno 5. 8. 2021. Do 20. 8. 2021 probíhal sběr připomínek a námětů na doplnění koncepční části strategie. připomínky byly zapracovány do finální verze strategie.

Veřejné projednání koncepční části SCLLD

Proběhlo dne 20. 8. 2021 v prostorách kinosálu Radnice MěÚ Jablunkov od 10:00 hod.

Pozvánka veřejné projednání SCLLD 21-27

Schválení koncepční části SCLLD

Valná hromada MAS Jablunkovsko dne 24. 8. 2021 schválila koncepční část strategie na období 2021 -2027.

Výpis usnesení 15.VH PR

Tento web používá soubory cookie ke zlepšení vašeho komfortu při procházení stránek. Pokračováním na tyto stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít