single.php

content.php

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov

MAS Jablunkovsko zahájilo realizaci projektu s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov“. Projekt získal podporu v rámci výzvy č. 106 Operačního programu Zaměstnanost a bude realizován po dobu dvou let. Našim cílem je aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v oblasti dvanácti obcí ORP Jablunkov. Aktivity budou směřovat především ke zjišťování potřebnosti území a to nejen veřejné správy, ale především potřebnosti z pohledu občanů a poskytovatelů sociálních služeb. Optimalizace sítě sociálních a návazných služeb je taky základem pro efektivní její financování. Projekt je prvním krokem k vytvoření regionálního partnerství a zlepšení koordinace sociálních služeb. MAS Jablunkovsko v roli koordinátora plánování sociálních služeb úzce spolupracuje se Sdružení obcí Jablunkovska, Městem Jablunkov a poskytovateli sociálních služeb v regionu (Charita Jablunkov, KAPA, o.p.s., Slezská Diakonie).