Browsed by
Obrázky

content.php

Šablony III vyhlášeny

Šablony III vyhlášeny

Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose 3. Přílohy výzev jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021 do 14:00:00 hodin.

Více informací zde.

content.php

Sdělení řídícího orgánu OP VVV

Sdělení řídícího orgánu OP VVV

Jako Řídicí orgán OP VVV si jsme vědomi možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládáme příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik. Věříme, že tento dokument pomůže přijmout taková opatření, aby naplnění cílů projektů nebylo ohroženo. Většinu návrhů řešení lze realizovat za stávajících podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace bez nutných žádostí na Řídicí orgán. Doporučujeme příjemcům zaměřit se především na časový harmonogram jejich projektu. Dobu realizace projektu je totiž možné měnit pouze žádostí o podstatnou změnu. V případě nejasností je k dispozici konzultační linka (234 814 777) nebo email (dotazyzp@msmt.cz).

Více informací naleznete zde: Šablony II a řešení v krizovém stavu

content.php

Personální šablony ZŠ a MŠ- pomůcka pro realizátory

Personální šablony ZŠ a MŠ- pomůcka pro realizátory

MŠMT vydalo dokument k personálním šablonám – ke stažení ZDE . Dokument vznikl na základě zjištění kontrol na místě a na základě dotazů škol. Upozorňuje na standardní výpočet pracovní doby v personálních šablonách a na požadavek personálních šablon vést evidenci docházky

content.php

Akce Šije celé Česko

Akce Šije celé Česko

Obracíme se na Vás s prosbou pomoci našim neziskovým organizacím, poskytovatelům sociálních služeb při šití roušek. Materiálů na šití je dostatek, ale schází osoby, které by se zapojily. Roušky chybí jak pracovníkům, pečovatelům tak seniorům. Pokud se chcete zapojit nebo víte o ochotných dobrovolnících, kteří můžou pomoci prosíme dejte vědět.

content.php

Avízo výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova – čl. 20 konečně je tady

Avízo výzvy č. 5 Programu rozvoje venkova – čl. 20 konečně je tady

Informujeme zájemce, že MAS Jablunkovsko připravuje jarní kolo výzvy č. 5 v rámci Programu rozvoje venkova. Výzva bude tentokrát zaměřená na čl. 19.1 b) – Podpora malých a středních podnikatelů a dlouho očekávaný čl. 20 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech zaměřený na podporu malých investičních projektů neziskových organizací, základních a mateřských škol a drobné infrastruktury v obcích.

Předpokládaný termín vyhlášení – duben 2020

Doporučujeme žadatelům konzultace svých záměrů. Základní podmínkou všech záměrů čl. 20 je soulad projektu se strategickým dokumentem obce/města a dále registrace v Evidenci skutečných majitelů. Tato podmínka se netýká obcí, DSO, organizací zřizovaných nebo ze 100% vlastněných ÚSC, školských organizací, církví a jimi zřizovaných organizací.

content.php

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov

MAS Jablunkovsko zahájilo realizaci projektu s názvem „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Jablunkov“. Projekt získal podporu v rámci výzvy č. 106 Operačního programu Zaměstnanost a bude realizován po dobu dvou let. Našim cílem je aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v oblasti dvanácti obcí ORP Jablunkov. Aktivity budou směřovat především ke zjišťování potřebnosti území a to nejen veřejné správy, ale především potřebnosti z pohledu občanů a poskytovatelů sociálních služeb. Optimalizace sítě sociálních a návazných služeb je taky základem pro efektivní její financování. Projekt je prvním krokem k vytvoření regionálního partnerství a zlepšení koordinace sociálních služeb. MAS Jablunkovsko v roli koordinátora plánování sociálních služeb úzce spolupracuje se Sdružení obcí Jablunkovska, Městem Jablunkov a poskytovateli sociálních služeb v regionu (Charita Jablunkov, KAPA, o.p.s., Slezská Diakonie).

INFORMACE o PROJEKTU

content.php

Výběrové řízení na pozici Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb

Výběrové řízení na pozici Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb

MAS Jablunkovsko, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb“ pro ORP Jablunkov.

 Požadujeme:

 • VŠ nebo SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou, výhodou vzdělání v sociálních službách,
 • aktivní samostatný přístup, dobré komunikační, vyjednávací a organizační schopnosti,
 • kreativita, sociální cítění, empatie,
 • samostatnost při realizaci projektů,
 • orientace v projektovém řízení,
 • řidičské oprávnění skupiny B, vlastní automobil,
 • zkušenosti s přípravou strategických dokumentů a koordinací sociálních služeb výhodou,
 • nástup: 1. února 2020, práce na dobu určitou: 24 měsíců.

Pracovní náplň:

 •  odborný dohled nad procesem plánování sociálních služeb
 • zodpovědnost za zajištění organizační struktury procesu plánování a hlavních výstupů projektu, zajištění legitimity procesu
 • zapojování obcí, poskytovatelů a uživatelů do procesu komunitního plánování,
 • příprava podkladů pro jednání, jeho organizace a zajištění průběhu s různými typy aktérů
 • zajišťování informační kampaně,
 • spolupráce na monitoringu plnění předchozího plánu,
 • spolupráce při sběru podkladů pro analýzy, zapojení do evaluace,
 • zpracování aktualizovaného plánu sociálních služeb pro ORP Jablunkov, akčního plánu, katalogu služeb,
 • zajištění spolupráce s krajským úřadem k tématu plánování sociálních služeb, spolupráce se všemi aktéry procesu plánování a zajištění jejich vzájemné informovanosti.

Nabízíme:

 • poloviční pracovní úvazek,
 • pružnou pracovní dobu,
 • smysluplnou, samostatnou a pestrou práci v přátelském kolektivu,
 • možnost dalšího rozvoje a vzdělávání,
 • navázání spolupráce s významnými aktéry v regionu,
 • 5 týdnů dovolené.

Pracoviště: obce ORP Jablunkov

Zájemci se mohou hlásit do 15. 1. 2020

Termíny pohovorů na základě vyhodnocení zaslaných podkladů: 21. 1. – 22. 1. 2020.

Strukturované životopisy včetně motivačního dopisu posílejte s předmětem „Výběrové řízení“ na
e-mail: mas.jablunkovsko@gmail.com. Bližší informace k výběrovému řízení poskytuje Petr Karlubík
petr.karlubik@masjablunkovsko.cz, tel: 739 335 550.

Bc. David Ćmiel
Předseda programového výboru
MAS Jablunkovsko, z.s.

content.php

„Ukliďme Jablunkovsko“ dopadlo na jedničku

„Ukliďme Jablunkovsko“ dopadlo na jedničku

Tento ročník byl pro nás prvotinou. Ačkoli předpověď počasí byla hrůzostrašná, nakonec nám vyšlo na jedničku. Přesto to ovšem ovlivnilo počet účastníků. Nakonec se sešlo 11 dobrovolníků s chutí do práce, včetně zástupce Mladých ochránců přírody Pramínek. Naše trasa vedla přes katastrální území Bystřice a Hrádku, úspěšně jsme cestu zakončili na Chatě Hrádek. Výsledkem našeho snažení bylo cca 150 kg odpadu, především skla, hrnců a plechovek. Po trase tak vznikla dvě sběrná místa, odkud jsme posléze odpad sváželi.

Srdečně děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník…

content.php

Ukliďme Česko, ukliďme Jablunkovsko

Ukliďme Česko, ukliďme Jablunkovsko

V pátek, 4. října, proběhne pod záštitou MAS Jablunkovsko akce, kterou většina z Vás dobře zná z jarního období. My jsme se rozhodli uklidit naše krásné Beskydy v závěru turistické sezóny. Partnery akce jsou obce Bystřice, Hrádek a Nýdek, Chata Hrádek a Netis a. s., za jejichž podporu velice děkujeme.

Mezi 9. a 10. hodinou ranní si bude možné vyzvednout pytle na odpad i další pomůcky u zaměstnanců MAS na točně autobusu v Bystřici, Paseky Konečná. Cílem trasy je Chata Hrádek. Můžete tak spojit příjemnou procházku s něčím užitečným. Pro každého účastníka čeká zajímavý dárkový balíček.

Vaši účast, prosím, hlaste pracovníkům MAS. Kontaktní email aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz nebo telefon +420 732 279 193.

Pojďte s námi do toho!

content.php

Úspěšné ukončení projektu na podporu zaměstnanosti – „Umíme se domluvit“

Úspěšné ukončení projektu na podporu zaměstnanosti – „Umíme se domluvit“

MAS Jablunkovsko v rámci partnerství s Kvalifikační a personální agenturou, o.p.s. od 1. 9. 2017 po dobu dvou let podporovalo aktivní zaměstnávání na Jablunkovsku. V rámci projektu jsme realizovali poradenství, vzdělávání a vytvořili 23 dotovaných pracovních míst. Mnoho uchazečů se díky „Umíme se domluvit“ naučilo, jak se prezentovat na trhu práce a jak o práci žádat. Zájemci, kteří se zapojili do projektu, si rozšířili vědomosti v oblasti právního minima a finanční gramotnosti. V rámci projektu proběhly rekvalifikace, jako jsou např.: asistent pedagoga, ošetřovatel, výroba zákusků a dortů, pedikérka, sportovní masáž, základy obsluhy osobního počítače, poradce pro výživu, chůva, asistentka, účetnictví a daňová evidence. Uvedené rekvalifikační kurzy a aktivity byly pro osoby zapojené do projektu bezplatně. Po dobu dvou let tak v rámci dvou pracovně-poradenských center od nás získalo podporu více než 60 osob z řad nezaměstnaných a pracovně neaktivních.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu.

Děkujeme všem zapojeným osobám a subjektům do projektu. Díky nim, náš projekt, splnil očekávání a cíle, které jsme si společně stanovili. Upřímně se těšíme na další spolupráci!

content.php

MAS Jablunkovsko a Země Živitelka 2019

MAS Jablunkovsko a Země Živitelka 2019

Národní síť místních akčních skupin se již tradičně účastnila významné akce Země Živitelka v Českých Budějovicích. Je nám velkou ctí, že projekt na výstavbu naučné stezky v Hrádku byl vybrán jako jeden z mála v České republice a byl prezentován jako příklad dobré praxe.

content.php

Doporučená osnova podnikatelského plánu

Doporučená osnova podnikatelského plánu

V souvislosti s výzvou MAS PRV4 zveřejňujeme, pro zjednodušení vypořádávání přípomínek k žádostem, doporučenou osnovu podnikatelského plánu.

Osnova ke stažení zde.

content.php

Novinky v dotacích MAS na další období

Novinky v dotacích MAS na další období

Od roku 2020 se můžete těšit na nové dotační oblasti, které MAS Jablunkovsko zařadila mezi svá již „tradiční“ témata. Novinkou bude tzv. článek 20 v rámci Programu rozvoje venkova.

A co si pod „článkem 20“ představit?

Jedná se o jednu z oblastí Programu rozvoje venkova, díky které je možné podporovat osm zcela odlišných témat. Při nastavování parametrů pro MAS Jablunkovsko bylo provedeno v území dotazníkové šetření, díky kterému bylo možné stanovit tři oblasti, na které bude možné od příštího roku žádat o dotaci. Podpořena budou následující témata (řazeno abecedně).

 • Kulturní a spolková činnost včetně knihoven
 • Mateřské a základní školy
 • Veřejná prostranství v obcích

Vhodnými žadateli jsou především obce, svazky obcí, školská zařízení, nestátní neziskové organizace. Podrobné informace naleznete zde.

content.php

Avízo výzvy PRV 4

Avízo výzvy PRV 4

Dne 9. 5. 2019 bude MAS Jablunkovsko výhlášovat výzvu z Programu rozvoje venkova č. 4. Podporovanými oblastmi budou investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností a neproduktivní investice v lesích. Sběr žádostí bude probíhat do 28. 6. 2019.

 

Bližší informace naleznete od 9. 5. 2019 zde.

content.php

MAS pomáhá s kotlíkovými dotacemi

MAS pomáhá s kotlíkovými dotacemi

MAS Jablunkovsko se zapojila do realizace kotlíkových dotací pro obce BYSTŘICE, NÝDEK a město JABLUNKOV. Úloha MAS je poradenství, pomoc při podání žádosti o kotlíkovou dotaci, shromáždění potřebných příloh k žádosti a v konečné fázi i její vyúčtování. Konzultace jsou prováděny v kancelářích MAS v Bystřici 416. Služby MAS Jablunkovsko jsou prováděny bezplatně.

Schůzku si, prosím, vždy telefonicky domluvte.

 

Kotlíkovými specialisty v MAS Jablunkovsko jsou:

Mgr. Petr Karlubík

– tel: +420 739 335 550

– petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

 

Ing. Jitka Wiszczorová

– tel: +420 732 279 193

– jitka.wiszczorová@masjablunkovsko.cz

 

Občané zbývajících obcí získají podrobné informace vždy na svém obecním úřadu.

 

 

content.php

Školení žadatelů mělo velký úspěch

Školení žadatelů mělo velký úspěch

Dne 21. 2. 2019 proběhlo v areálu Zážitkového centra Ursus v Dolní Lomné školení žadatelů pro výzvy Operačního programu Životní prostředí, které MAS Jablunkovsko vyhlásilo 1. 2. 2019. Všem děkujeme za hojnou účast. Z velkého množství dotazů je jasné, že Jablunkovsko se má na co těšit.

 

Prezentaci ze školení naleznete zde.

content.php

Vyhlašujeme první výzvy zaměřené na životní prostředí

Vyhlašujeme první výzvy zaměřené na životní prostředí

Jsme velice rádi, že jsme mohli rok 2019 odstartovat revoluční aktivitou na území MAS Jablunkovsko, a to výhlášením dvou výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí. První výzva je zaměřena na realizaci ÚSES (úzení systém, ekologické stability) a protierozních opatření, druhá výzva je věnována realizaci projektů sídelní zeleně.

Seminář k těmto výzvám se uskuteční 21. 2. 2019 v Dolní Lomné. Jste srdečně zváni

content.php

Oznámení o změně výzvy IROP č. 11

Oznámení o změně výzvy IROP č. 11

Oznamujeme, že vzhledem k technickým problémům s finalizací žádostí o podporu, dochází ke změně termínu pro předkládání žádostí o podporu v rámci výzvy MAS Jablunkovsko s názvem „Výzva č. 11 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“ zaměřené na podporu sociálního bydlení. Příjem žádostí o podporu bude ukončen dne 14. 12. 2018 ve 14:00 hod. Oznámení o změně výzvy naleznete v dokumentaci k výzvě č. 11 IROP.

content.php

Výzva k podávání žádostí o značku Górolsko Swoboda regionální produkt

Výzva k podávání žádostí o značku Górolsko Swoboda regionální produkt

Věnujete se řemeslu, ručním pracím či potravinářské činnosti na území mikroregionu Górolsko Swoboda? Chcete se zapojit do společenství, kterému záleží na tradicích a rozvoji tohoto krásného regionu? Přihlaste svůj produkt do certifikace značkou Górolsko Swoboda originální produkt!

img

Všichni noví zájemci se mohou zúčastnit Informačního setkání, které se uskuteční v úterý 20. 11. v Domě PZKO v Jablunkově.

Certifikační Komise, na které se bude rozhodovat o udělování certifikátů, se uskuteční ve čtvrtek 29.11. 2018 v Domě PZKO v Jablunkově. Stávající držitele značky i nové uchazeče žádáme o vyplnění žádosti o udělení o obnovené udělení značky (ti, kteří již certifikát mají) anebo žádost o udělení značky (noví uchazeči). Více informací naleznete na webu http://www.regionalni-znacky.cz/gorolsko-swoboda/

Kontakt pro další informace:

Magdalena Ćmiel,  cmiel.m.cmiel@gmail.com 

 

(zdroj:www.jablunkov.cz)

content.php

Oznámení o změně výzvy IROP 9

Oznámení o změně výzvy IROP 9

Oznamujeme, že vzhledem k časové náročnosti při přípravě žádostí o podporu a vzhledem k dlouhým administrativním postupům při vyřizování povinných příloh k žádosti o podporu, dochází ke změně termínu pro předkládání žádostí o podporu v rámci výzvy MAS Jablunkovsko s názvem „Výzva č. 9 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“. Příjem žádostí o podporu bude ukončen dne 31. 11. 2018 v 16:00 hod. Oznámení o změně výzvy naleznete v dokumentaci k výzvě č. 9 IROP.

content.php

Velký úspěch Bystřice a Hrádku v soutěži Vesnice roku 2018

Velký úspěch Bystřice a Hrádku v soutěži Vesnice roku 2018

V letošním roce byl vyhlášen již čtyřiadvacátý ročník prestižní soutěže Vesnice roku. Celkem se přihlásilo 228 obcí z celé České republiky. Z Moravskoslezského kraje se do soutěžního klání pustilo 17 obcí. Mezi ně patří i Bystřice a Hrádek, kteří slaví velký úspěch.

                                      Bystřice – Diplom za podporu sportovních a volnočasových aktivit

                                                       – Diplom za aktivní přístup mládeže k obci jako místu pro život

                                      Hrádek – modrá stuha za společenský život

 

A jaké mají dojmy z našich obcí členové hodnotící komise?

Bystřice 

„I když je Bystřice již skoro město, bylo fajn, že se i takováto obec přihlásila do soutěže, pan starosta nám ukázal obec se všemi klady i nedostatky, mě zaujala perfektně plánovaná a komunikovaná obnova a revitalizace obce, že se formou veřejných fór zapojují v podstatě všichni občané, včetně mládeže a dětí. A pak neutuchající sportovní a kulturní duch v obci – pestrost spolků, kroužků, sdružení, sportovních klubů, škol, spolupráce s církví.“

„Neutuchající elán a motivující nadšení akčního a rétoricky zdatného a charismatického pana starosty, větší zaměření na podporu a aktivity v  oblasti sportu (dané jeho osobním „laděním“), už trochu příměstký ráz obce a tomu odpovídající koncepce a vize do budoucnosti – moderní zástavba i technologie:), na druhou stranu zase chvályhodná podpora folkloru. Pocitově: Cílem je spokojený život občanů vycházející z všestranně uspokojivé infrastruktury a nabídky volnočasových aktivit.“

„Byť se obec nachází v industriálním regionu, její poloha mě nadchla. Úžasné prostředí pro život. Nádherný výhled do okolí z oken Obecního úřadu. Nadstandardní informovanost obyvatel díky místní televizi. Pan starosta předvedl perfektní prezentaci. Nejvíce na mě zapůsobil areál školy, domova mládeže a všech přilehlých sportovišť. Považuji jej za nejlépe koncepčně řešený areál pro děti a mládež. Je to hnací motor obce. Ochutnali jsme a dostali jako dárek jednoznačně nejlepší koláč!!! Krásné folklórní vystoupení a výborné placky na závěr.“

„Už trochu město, Bystřice je velmi „dobrou adresou“… dobré spojení s „Prahou“, blízko Třinec i Slovensko, krásné okolí, výborné podmínky pro sport a volný čas – to přitahuje podobné, obec činorodých a cílevědomých lidí.“

 

Hrádek

„Tam to bylo velmi silné spojení jak mezigenerační, tak obec a škola a spolky a spolky navzájem, na to, jak obec bojovala s problémem jejího rozdělení a odcizování se samých sebe vlivem rekonstrukce dopravní tepny, jsou perfektně semknutí jako velká rodina. Zaujalo mě i to, že žijí naprosto v pokoře a souznění s řekou Olší a jak ji dovedou vzdát hold a jak umí na svém území budovat klidové zóny a aleje, a že tam skoro každý občan něco znamená.“

„Srdce, návrat ke kořenům, historii, přírodě  – cítila jsem větší souznění s hlavními myšlenkami „Programu obnovy venkova“ . Dojal mne vztah k té sedmisetleté lípě, že je s nimi a oni s ní alespoň prostřednictvím těch z ní vyrobených srdíček na upomínkových předmětech, postupné budování vztahu občanů ke své obci – výsadba stromů při narození dítěte, stromy „zasloužilých“ občanů.   Pocitově: Spokojený život občanů v obci pramení ze vzájemné pospolitosti a úcty k přírodě a odkazu předků.“

„Tam to bylo velmi silné spojení jak mezigenerační, tak obec a škola a spolky a spolky navzájem, na to, jak obec bojovala s problémem jejího rozdělení a odcizování se samých sebe vlivem rekonstrukce dopravní tepny, jsou perfektně semknutí jako velká rodina. Zaujalo mě i to, že žijí naprosto v pokoře a souznění s řekou Olší a jak ji dovedou vzdát hold a jak umí na svém území budovat klidové zóny a aleje, a že tam skoro každý občan něco znamená.“

„Obec vedví, strategie zaměřená na vztahy, aktivní zájem vedení obce vtahovat občany do života obce, umně využívají krásy okolní krajiny a přírody k posilování vztahu k obci, obec vnímavých a laskavých lidí, tahle obec přežije.“

content.php

MAS Jablunkovsko napomohlo akci „První pomoc = > zachraň život“

MAS Jablunkovsko napomohlo akci „První pomoc = > zachraň život“

8. června 2018 se uskutečnil již tradiční akce zaměřená na poskytování první pomoci, kterou pořádá Kvalifikační a personální agentura v Třinci společně s městem Třinec. Žáci osmých tříd z Jablunkovska, Třinecka a Českotěšínska se učili jak postupovat při dopravní nehodě a dalších životaohrožujících situacích.

Více zde: http://www.kapa-ops.cz/clanky/prvni-pomoc-zachran-zivot

 

Tento web používá soubory cookie ke zlepšení vašeho komfortu při procházení stránek. Pokračováním na tyto stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít