single.php

content.php

Velký úspěch Bystřice a Hrádku v soutěži Vesnice roku 2018

V letošním roce byl vyhlášen již čtyřiadvacátý ročník prestižní soutěže Vesnice roku. Celkem se přihlásilo 228 obcí z celé České republiky. Z Moravskoslezského kraje se do soutěžního klání pustilo 17 obcí. Mezi ně patří i Bystřice a Hrádek, kteří slaví velký úspěch.

                                      Bystřice – Diplom za podporu sportovních a volnočasových aktivit

                                                       – Diplom za aktivní přístup mládeže k obci jako místu pro život

                                      Hrádek – modrá stuha za společenský život

 

A jaké mají dojmy z našich obcí členové hodnotící komise?

Bystřice 

„I když je Bystřice již skoro město, bylo fajn, že se i takováto obec přihlásila do soutěže, pan starosta nám ukázal obec se všemi klady i nedostatky, mě zaujala perfektně plánovaná a komunikovaná obnova a revitalizace obce, že se formou veřejných fór zapojují v podstatě všichni občané, včetně mládeže a dětí. A pak neutuchající sportovní a kulturní duch v obci – pestrost spolků, kroužků, sdružení, sportovních klubů, škol, spolupráce s církví.“

„Neutuchající elán a motivující nadšení akčního a rétoricky zdatného a charismatického pana starosty, větší zaměření na podporu a aktivity v  oblasti sportu (dané jeho osobním „laděním“), už trochu příměstký ráz obce a tomu odpovídající koncepce a vize do budoucnosti – moderní zástavba i technologie:), na druhou stranu zase chvályhodná podpora folkloru. Pocitově: Cílem je spokojený život občanů vycházející z všestranně uspokojivé infrastruktury a nabídky volnočasových aktivit.“

„Byť se obec nachází v industriálním regionu, její poloha mě nadchla. Úžasné prostředí pro život. Nádherný výhled do okolí z oken Obecního úřadu. Nadstandardní informovanost obyvatel díky místní televizi. Pan starosta předvedl perfektní prezentaci. Nejvíce na mě zapůsobil areál školy, domova mládeže a všech přilehlých sportovišť. Považuji jej za nejlépe koncepčně řešený areál pro děti a mládež. Je to hnací motor obce. Ochutnali jsme a dostali jako dárek jednoznačně nejlepší koláč!!! Krásné folklórní vystoupení a výborné placky na závěr.“

„Už trochu město, Bystřice je velmi „dobrou adresou“… dobré spojení s „Prahou“, blízko Třinec i Slovensko, krásné okolí, výborné podmínky pro sport a volný čas – to přitahuje podobné, obec činorodých a cílevědomých lidí.“

 

Hrádek

„Tam to bylo velmi silné spojení jak mezigenerační, tak obec a škola a spolky a spolky navzájem, na to, jak obec bojovala s problémem jejího rozdělení a odcizování se samých sebe vlivem rekonstrukce dopravní tepny, jsou perfektně semknutí jako velká rodina. Zaujalo mě i to, že žijí naprosto v pokoře a souznění s řekou Olší a jak ji dovedou vzdát hold a jak umí na svém území budovat klidové zóny a aleje, a že tam skoro každý občan něco znamená.“

„Srdce, návrat ke kořenům, historii, přírodě  – cítila jsem větší souznění s hlavními myšlenkami „Programu obnovy venkova“ . Dojal mne vztah k té sedmisetleté lípě, že je s nimi a oni s ní alespoň prostřednictvím těch z ní vyrobených srdíček na upomínkových předmětech, postupné budování vztahu občanů ke své obci – výsadba stromů při narození dítěte, stromy „zasloužilých“ občanů.   Pocitově: Spokojený život občanů v obci pramení ze vzájemné pospolitosti a úcty k přírodě a odkazu předků.“

„Tam to bylo velmi silné spojení jak mezigenerační, tak obec a škola a spolky a spolky navzájem, na to, jak obec bojovala s problémem jejího rozdělení a odcizování se samých sebe vlivem rekonstrukce dopravní tepny, jsou perfektně semknutí jako velká rodina. Zaujalo mě i to, že žijí naprosto v pokoře a souznění s řekou Olší a jak ji dovedou vzdát hold a jak umí na svém území budovat klidové zóny a aleje, a že tam skoro každý občan něco znamená.“

„Obec vedví, strategie zaměřená na vztahy, aktivní zájem vedení obce vtahovat občany do života obce, umně využívají krásy okolní krajiny a přírody k posilování vztahu k obci, obec vnímavých a laskavých lidí, tahle obec přežije.“