single.php

content.php

Vyhlašujeme první výzvy zaměřené na životní prostředí

Jsme velice rádi, že jsme mohli rok 2019 odstartovat revoluční aktivitou na území MAS Jablunkovsko, a to výhlášením dvou výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí. První výzva je zaměřena na realizaci ÚSES (úzení systém, ekologické stability) a protierozních opatření, druhá výzva je věnována realizaci projektů sídelní zeleně.

Seminář k těmto výzvám se uskuteční 21. 2. 2019 v Dolní Lomné. Jste srdečně zváni