content-vyzva.php

Z administrativních důvodů byla výzva PRV č. 1 zrušena a byla vyhlášena výzva č. 2. Změna se týká dokumentu „Text výzvy“ a to výše alokace jednotlivých fichí. Zbývající podmínky, jako například podporované aktivity, oprávnění žadatelé a podobně, jsou zachovány v nezměněné podobě.