content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 11. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 11 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 85 – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD)

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 1.9.2018


Konec Výzvy: 14.12.2018


Finanční alokace: 2 505 000 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 505 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

- obce
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 17. 9. 2018DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Oznámení o změně výzvy IROP č. 11

Text výzvy IROP 11

Pozvánka na školení žadatelů IROP 11

 

Př.č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 12

Př.č.2 Kritéria věcného hodnocení IROP 12


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.