content-vyzva.php

MAS Jablunkovsko, z. s., jako nositel Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014-2020, vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva č. 14 – MAS Jablunkovsko – IROP – Podpora rozvoje sociální infrastruktury – sociální bydlení“ (vazba na výzvu ŘO IROP č. 85 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD)

Operační program: Integrovaný regionální operační program


Zahájení výzvy: 24.6.2019


Konec Výzvy: 12.8.2019


Finanční alokace: 2 105 000 Kč


Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 105 000 Kč


Oprávnění žadatelé:

- obce
- nestátní neziskové organizace
- církve
- církevní organizace


Kontaktní osoba: Mgr. Petr Karlubík
e-mail: petr.karlubik@masjablunkovsko.cz

Ing. Aneta Koňaříková
e-mail: aneta.konarikova@masjablunkovsko.cz

Ing. Jitka Wiszczorová
e-mail: jitka.wiszczorova@masjablunkovsko.cz


Seminář k výzvě: 2. 7. 2019DOKUMENTACE MAS K VÝZVĚ

Text výzvy IROP 14

Pozvánka na školení žadatelů IROP 14-15

Kontrolni list pro FNaP IROP 14

Kontrolní list věcné hodnocení IROP 14

 

Př.č.1 Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti IROP 14

Př.č.2 Kritéria věcného hodnocení IROP 14

 

Interní postupy IROP platné od 26. 07. 2018


DOKUMENTACE ŘÍDÍCÍHO ORGÁNU K VÝZVĚ

Podrobné informace naleznete zde.