toto je page-harmonogram-vyzev.php

content-page.php

Harmonogram výzev

Harmonogram výzev

Číslo a název výzvy ŘO IROPNázev výzvy MASAktivitaOpatření IsgPlánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvyPlánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostíCelková alokace (CZK)
62 - Sociální infrastrukturaVýzva č. 14 - Podpora rozvoje sociální infrastruktury – sociální bydleníSociální bydlení1.1.106/201910/20192 000 000
62 - Sociální infrastrukturaVýzva č. 15 - Podpora rozvoje sociálního podnikáníSociální podnikání1.1.106/201910/20196 100 000
19.2.1 Program rozvoje venkovaVýzva č. 4 MAS Jablunkovsko - čl. 17. 1. b, čl. 19.1.b, čl. 25Zpracování zemědělských produktů, Podpora nezemědělských subjektů, Neproduktivní investice v lesích 2.1.2, 2.1.4, 5.1.104/20195/20194 391 129
4.3 Posílení přirozených funkcí krajiny
1. Výzva MAS Jablunkovsko – OPŽP – Realizace ÚSES a Protierozní opatřeníRealizace ÚSES a protierozních opatření
5.1.201/20196/20193 000 000
4.4. Zlepšení kvality prostředí v sídlech2. Výzva MAS Jablunkovsko - OPŽP - Realizace sídelní zeleněRealizace sídelní zeleně3.2.401/20196/20197 000 000