toto je page-harmonogram-vyzev.php

content-page.php

Harmonogram výzev 2018

Harmonogram výzev 2018

Číslo a název výzvy ŘO IROPNázev výzvy MASAktivitaOpatření IsgPlánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvyPlánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostíCelková alokace (CZK)
68-Infrastruktura pro vzděláváníVýzva č. 7 - MAS Jablunkovsko - IROP - Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učeníPodpora infrastruktury pro rozvoj klíčových kompetencí a předškolního zvdělávání1.2.112/20172/20182 330 000
62 - Sociální infrastrukturaVýzva č. 9 - MAS Jablunkovsko - IROP - Podpora rozvoje sociální infrastrukturyInfrastruktura sociálních služeb a komunitních center1.1.18/20189/20188 753 652
62 - Sociální infrastrukturaVýzva č. 11 - MAS Jablunkovsko - IROP - Podpora rozvoje sociální infrastrukturySociální bydlení1.1.39/201811/20182 379 750
53 - Udržitelná dopravaVýzva č. 12 - MAS Jablunkovsko – IROP – Udržitelná doprava - bezpečnost a bezbariérovost na komunikacíchKomunikace pro pěší a bezpečnostní prvky na komunikacích4.1.18/201810/20182 384 800
53 - Udržitelná dopravaVýzva č. 13 - MAS Jablunkovsko - IROP - Udržitelná doprava - doplnění sítě cyklotras a cyklostezekCyklostezky a cyklotrasy4.1.39/201811/20184 899 150