toto je page-harmonogram-vyzev.php

content-page.php

Harmonogram výzev

Harmonogram výzev

Číslo a název výzvy ŘO IROP, PRV, OPŽPNázev výzvy MASAktivitaOpatření IsgPlánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvyPlánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostíCelková alokace (CZK)
68 - Infrastruktura pro vzděláváníVýzva č. 16 - Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a celoživotní učeníPředškolní vzdělávání a vzdělávání v základních školách1.2.106/202009/20202 000 000
19.2.1 Program rozvoje venkovaVýzva č. 5 MAS Jablunkovsko - čl. 19.1.b, čl. 20života na venkově (veřejná prostranství, MŠ a ZŠ, spolková činnost včetně knihoven)1.2.1, 2.1.4, 3.2.3, 3.2.403/20204/20204 352 613
4.3 Posílení přirozených funkcí krajinyVýzva č. 3 - Realizace ÚSES a Protierozní opatřeníRealizace ÚSES a protierozních opatření5.1.211/20191/20203 000 000
4.4 Zlepšení kvality prostředí v sídlechVýzva č. 4 - Realizace sídelní zeleněRealizace sídelní zeleně3.2.411/20191/20203 700 000