page-vyzvy-irop.php

content-page.php

Výzvy IROP

Výzvy IROP

Aktuálně jsou vyhlášeny tyto výzvy:

výzva IROP č. 9 – Podpora rozvoje sociální infrastruktury. Více informací zde.

výzva IROP č. 11 – Podpora rozvoje sociální infrastruktury. Více infromací zde.

výzva IROP č. 13 – Udržitelná doprava – doplnění sítě cyklotras a cyklostezek. Více informací zde.