page-vyzvy-irop.php

content-page.php

Výzvy IROP

Výzvy IROP

IROP MAS Jablunkovsko 2021 – 2027

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je opět součástí aktivit MAS programový rámec IROP. Témata relevantní pro CLLD v IROP jsou: bezpečná doprava, hasiči, vzdělávání, sociální služby, městská a obecní muzea a knihovny, cestovní ruch. Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu a pořízení vybavení.

Programový rámec IROP

První výzvy MAS Jablunkovsko v IROP v programovém období 2021 – 2027 budou vyhlášeny podle harmonogramu výzev.  Texty výzev, přílohy výzev a pozvánka na seminář pro žadatele budou zveřejněny v záložce “výzvy”.

Alokace MAS Jablunkovsko pro programové období 2021 – 2027 je 45,8 mil. Kč, přičemž 30 % z této částky nebude k dispozici do výzev, ale musí být použito jako rezerva pro pokrytí kurzovních rozdílů a jako bonus za dobré čerpání. Přiděleno tedy máme nyní 32 089 853,68 Kč v celkových způsobilých výdajích (CZV) a 30 485 361 Kč v dotaci. Dotace je v CLLD vždy 95 %.

Rozdělení alokace mezi opatření bylo schváleno usnesením Programového výboru MAS Jablunkovsko dne 17.02.2023.

Parametry výzev v Programovém rámci IROP MAS Jablunkovsko:

 1. IROP – doprava
 • Vazba na specifický cíl IROP: 5.1:  Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
 • Název opatření Strategického rámce SCLLD: 3.1.1 Zvýšení bezpečnosti na komunikacích
 • Popis opatření PR IROP: Zvýšení bezpečnosti dopravy a rozšíření cyklistické dopravy
 • Typy aktivit: infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu
  • alokace výzvy MAS: 8 400 000 Kč (CZV)
  • nadřazená výzva: 60. výzva IROP – doprava – SC 5.1 (CLLD)
  • odhad termínu vyhlášení výzvy MAS: 2023
 1. IROP – hasiči
 • Vazba na specifický cíl IROP: 5.1:  Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
 • Název opatření Strategického rámce SCLLD: 3.1.4 Kvalitní infrastruktura a bezpečnost v obcích
 • Popis opatření PR IROP: Zvýšení připravenosti jednotek požární ochrany a prevence rizik, katastrof a odolnosti vůči nim
 • Typy aktivit: podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů kategorie jednotek požární ochrany II., III. a V.
  • alokace výzvy MAS: 6 000 000 Kč (CZV)
  • nadřazená výzva (tam budou pravidla): 61. výzva IROP – hasiči – SC 5.1 (CLLD)
  • odhad termínu vyhlášení výzvy MAS: 2023
 1. IROP – vzdělávání
 • Vazba na specifický cíl IROP: 5.1:  Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
 • Název opatření Strategického rámce SCLLD: 1.3.1 Kvalitní vzdělávání, 1.3.2 Další vzdělávání a volnočasové programy
 • Popis opatření PR IROP: Zvýšení kvality zařízení poskytující předškolní a základní vzdělávání dětí a žáků
 • Typy aktivit: infrastruktura mateřských škol a zařízení péče o děti typu dětské skupiny, infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a učebny neúplných škol
  • alokace výzvy MAS: 7 223 011,58 Kč (CZV)
  • nadřazená výzva: 48. výzva IROP – vzdělávání – SC 5.1 (CLLD)
  • odhad termínu vyhlášení výzvy MAS: 2023
 1. IROP – sociální služby
 • Vazba na specifický cíl IROP: 5.1:  Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
 • Název opatření Strategického rámce SCLLD: 1.1.1 Zkvalitnění sociálních služeb, sociální práce reagující na potřeby cílových skupin
 • Popis opatření PR IROP: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb
  • alokace výzvy MAS: 1 000 000 Kč (CZV)
  • nadřazená výzva: 49. výzva IROP – sociální služby – SC 5.1 (CLLD)
  • odhad termínu vyhlášení výzvy MAS: 2023
 1. IROP – kultura
 • Vazba na specifický cíl IROP: 5.1:  Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
 • Název opatření Strategického rámce SCLLD: 3.1.3 Udržitelná infrastruktura a služby cestovního ruchu
 • Popis opatření PR IROP: Revitalizace kulturních památek, muzeí a knihoven
 • Typy aktivit: rekonstrukce a vybavení obecních profesionálních knihoven
  • alokace výzvy MAS: 2 466 842,11 Kč (CZV)
  • nadřazená výzva: má být vyhlášena v průběhu roku 2023
  • odhad termínu vyhlášení výzvy MAS: 2024
 1. IROP – cestovní ruch
 • Vazba na specifický cíl IROP: 5.1:  Podpora integrovaného a inkluzivního sociálního, hospodářského a environmentálního místního rozvoje, kultury, přírodního dědictví, udržitelného cestovního ruchu a bezpečnosti v jiných než městských oblastech
 • Název opatření Strategického rámce SCLLD: 3.1.3 Udržitelná infrastruktura a služby cestovního ruchu
 • Popis opatření PR IROP: Zlepšení infrastruktury cestovního ruchu
 • Typy aktivit: Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu
  • alokace výzvy MAS: 7 000 000 Kč (CZV)
  • nadřazená výzva: má být vyhlášena v průběhu roku 2023
  • odhad termínu vyhlášení výzvy MAS: 2023

 

Informace o postupu hodnocení a kritériích věcného hodnocení a kritériích závěrečného ověření způsobilosti:

Žadatelé odevzdávají na MAS pouze projektový záměr. Výzvy MAS budou vyhlášeny pro příjem projektových záměrů po dobu 2 měsíců. Vzor projektového záměru je zveřejněn s výzvami MAS.

Pracovníci kanceláře MAS provedou administrativní kontrolu záměrů. Projektový záměr je ve věcném hodnocení posuzování Výběrovou komisí MAS Jablunkovsko dle kritérií věcného hodnocení. Přesné znění kritérií věcného hodnocení bude zveřejňováno spolu s výzvou.

Následuje výběr projektových záměrů Programovým výborem. Vybrány budou projekty, které se vejdou do alokace výzvy. Vybrané záměry obdrží souhlasné stanovisko o souladu záměru se SCLLD MAS Jablunkovsko. Stanovisko bude vydáno na dobu 60 kalendářních dní. Do té doby musí žadatel podat plnou žádost.

Následně žadatelé vypracují plnou žádost v monitorovacím systému MS21+. Pracovníci kanceláře MAS zkontrolují soulad žádosti s předloženým záměrem. Pro finalizaci a odevzdání žádosti o podporu je nutné spolupodepsání žádosti pověřeným pracovníkem kanceláře MAS. Žádosti o podporu budou hodnoceny Centrem pro regionální rozvoj (CRR) dle kritérií závěrečného ověření způsobilosti:

Kontrolní listy pro výzvy MAS Jablunkovsko:

Kde hledat další informace:

Mnoho užitečných informací je na webu ŘO IROP. Budou zde zveřejněny nadřazené výzvy, jsou zde zveřejněny výzvy tzv. velkého IROP, jsou zde obecná pravidla a aktuality. Odkaz na web ŘO IROP: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Dalším užitečným zdrojem informací je web Centra pro regionální rozvoj (CRR): https://www.crr.cz/ Na webu CRR je potřeba zdůraznit zveřejnění kontrolních listů pro hodnocení projektů (kontrolní listy sem přidávají postupně po zveřejnění výzvy, v případě MAS jde o to, že CRR bude provádět závěrečnou kontrolu po hodnocení záměru ze strany MAS): https://www.crr.cz/irop/projekt-a-kontrola/kontrolni-listy/

Dotazy k přípravy projektů lze posílat na CRR pomocí konzultačního servisu: https://www.crr.cz/irop/konzultacni-servis-irop/

Tento web používá soubory cookie ke zlepšení vašeho komfortu při procházení stránek. Pokračováním na tyto stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů.

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít